Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt de heer Pascal ROSIERE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2021, wordt de heer Pascal ROSIERE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 augustus 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT