Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt de heer Jasper PILLEN, attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt de heer Jasper PILLEN, attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, via federale mobiliteit, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 september 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT