Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt mevrouw Evelyne WITTKE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt mevrouw Evelyne WITTKE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1/03/2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT