Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021 wordt de heer Vincent ROGGE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021 wordt de heer Vincent ROGGE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 juni 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT