Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt de heer Olivier VAN DE PONSEELE, Attaché bij Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt de heer Olivier VAN DE PONSEELE, Attaché bij Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur, via federale mobiliteit, bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 april 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT