Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 juli 2020, wordt mevrouw Sara AVERMATE-VRANKEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2020, wordt mevrouw Sara AVERMATE-VRANKEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 november 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT