Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 juni 2023, wordt de heer Marc MORSA, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A4

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2023, wordt de heer Marc MORSA, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A4, met de titel van Adviseur-generaal bij de Federal Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 01 juli 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT