Personeel. - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2021 moet op pagina 110268, akte nr. C - 2021/22291

Personeel. - Benoemingen. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2021 moet op pagina 110268, akte nr. C - 2021/22291, `Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 oktober 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt mevrouw Lenne GOSSYE, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.' vervangen worden door `Bij beslissing...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT