Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Hanne BOGAERTS, attaché bij de FOD Financiën

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 12 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Hanne BOGAERTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 december 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Hanne BOGAERTS, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 12 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Yannick...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT