Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Christine A.-L. GAIONI, adviseur bij de FOD Financiën

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Christine A.-L. GAIONI, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 1 december 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Christine A.-L. GAIONI, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT