Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Marie L. BOLLAND, attaché bij de FOD Financiën

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 12 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Marie L. BOLLAND, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT