Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, wordt Mevrouw Virginie OST benoemd tot stagedoend attaché (A1)

Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, wordt Mevrouw Virginie OST benoemd tot stagedoend attaché (A1), bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 17 oktober 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT