Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 :

Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2022 :

Met ingang van 1 juli 2022 :

- Mevrouw Bouckaert, Eline, bij de buitendiensten;

Bij ministerieel besluit van 28 juli 2022 :

Met ingang van 1 juli 2022 :

- De heer Doyen, Michel, bij de buitendiensten;

- Mevrouw Jauniaux, Christine, bij de buitendiensten;

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2022 :

Met ingang van 1 juli 2022 :

- De heer Van Eeghem, Steven, bij de buitendiensten;

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2022 :

Met ingang van 1 juli 2022 :

- Mevrouw Bynens, Tine, bij de buitendiensten;

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT