Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2023

Personeel. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2023, wordt mevrouw Annelies ROGIERS benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 19 september 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT