Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 9 november 2022

Personeel. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 9 november 2022, wordt mevrouw Yannicke GIJBELS benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 oktober 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT