Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 maart 2022

Personeel. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2022, wordt de heer Arnaud SALIERES benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT