Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Laura-Elisabeth WILLEMS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.

Personeel. - BenoemingBij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Laura-Elisabeth WILLEMS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 februari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT