Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt de heer Quentin BAIRE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt de heer Quentin BAIRE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 juni 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT