Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, wordt mevrouw Cindy DE KINDER benoemd in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, wordt mevrouw Cindy DE KINDER benoemd in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 19 oktober 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT