Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 november 2021

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 november 2021, wordt de heer Arne DONDERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 november 2021...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT