Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt de heer Thomas JANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt de heer Thomas JANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 augustus 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT