Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2020, wordt Mevr. Coppélia HEINEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 10 september 2020, wordt Mevr. Coppélia HEINEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 april 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT