Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 mei 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2020, wordt mevrouw Gilke STOUTHUYZEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 maart 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT