Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 september 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 3 september 2020, wordt mevrouw Charlotte DE GEYTER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 augustus 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT