Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juli 2020, wordt de mevrouw Hélène CALLENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouw

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2020, wordt de mevrouw Hélène CALLENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouw, met ingang van 1 maart 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT