Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2019

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 19 september 2019, wordt Mevr. Céline DAUBRESSE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 september 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT