Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 november 2023, wordt de heer Niels VERMOESEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 30 november 2023, wordt de heer Niels VERMOESEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met ingang van 15 oktober 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT