Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 3 december 2021 wordt de heer Philippe MOREAU tijdelijk aangewezen als titularis van de functie van Directeur-generaal van de Algemene Directie

Personeel. - Aanwijzing

Bij ministerieel besluit van 3 december 2021 wordt de heer Philippe MOREAU tijdelijk aangewezen als titularis van de functie van Directeur-generaal van de Algemene Directie Identiteit en Burger Zaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met ingang van 1 januari 2022.

Aan deze aanwijzing komt een einde op de dag dat de aanstelling van de nieuwe titularis van de functie van Directeur-generaal van de Algemene Directie Identiteit en Burger Zaken bij de Federale Overheidsdienst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT