Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2021 wordt mevrouw Aline VEULEMANS aangesteld om vanaf 1 februari 2021 het mandaat van

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Aanstellingen

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2021 wordt mevrouw Aline VEULEMANS aangesteld om vanaf 1 februari 2021 het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Lucht, klimaat, energie en duurzame gebouwen" van graad A4 bij Leefmilieu Brussel uit te oefenen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT