Personeel. - Aanstelling in een mandaat Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Peter VANSINTJAN aangesteld in het mandaat van directeur-generaal N-1 bij de Algemene Directie

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Aanstelling in een mandaat

Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Peter VANSINTJAN aangesteld in het mandaat van directeur-generaal N-1 bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid, met ingang van de eerste dag van de eerste maand volgend op de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT