Personeel. - Aanstelling in een mandaat Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Damien DELATOUR

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Aanstelling in een mandaat

Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Damien DELATOUR, aangesteld in het mandaat van directeur-generaal N-1 bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT