Personeel. - Aanstelling in een mandaat Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Bart STALPAERT

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Aanstelling in een mandaat

Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Bart STALPAERT, aangesteld in het mandaat van directeur N-1 bij de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst, met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT