Personeel Aalmoezeniersdienst - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 4498 van 9 mei 2023, wordt mijnheer Israël Muller militair aalmoezenier van tweede klasse van de Israëlitische eredienst

Personeel

Aalmoezeniersdienst - Benoeming

Bij koninklijk besluit nr. 4498 van 9 mei 2023, wordt mijnheer Israël Muller militair aalmoezenier van tweede klasse van de Israëlitische eredienst, tot militair aalmoezenier van eerste klasse van de Israëlitische eredienst benoemd op 1 juli 2022.

Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau B

Bij koninklijk besluit nr. 4504 van 24 mei 2023:

Force terrestre

De kandidaat-beroepsofficieren van niveau B, van wie de namen volgen, worden op 26 juni 2022 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2021, en opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau B en worden in de hierna vermelde vakrichtingen ingeschreven:

Inwerkingstelling van grondwapensystemen

J. Baten, K. Krols, S. Mertz, N. Moenaert, K. Natale.

Technieken van het grondmaterieel

K. Meys.

" Supply chain" en mobiliteit

M. Maliszewski, B. Van Severen.

De kandidaat-beroepsofficieren van niveau B, van wie de namen volgen, worden op 26 september 2022 benoemd in de graad van onderluitenant, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2021, en opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau B en worden in de hierna vermelde vakrichtingen ingeschreven:

Informatievergaring

V. Vandebosch.

Technieken van communicatie- informatiesystemen

M. Barbier, B. Peiren, J-F. Quertinmont, A. Vantsiotis, Y. Vermander.

Luchtmacht

De kandidaat-beroepsofficieren van niveau B, van wie de namen volgen, worden op 26 juni 2022 benoemd in de graad van onderluitenant van het vliegwezen, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2021, en opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau B en worden in de hierna vermelde vakrichtingen ingeschreven:

Inwerkingstelling van luchtwapensystemen

Y. Loos, T. Segers, N. Veyssière.

Algemene steun

N. Dingenen.

De kandidaat-beroepsofficieren van niveau B, van wie de namen volgen, worden op 26 september 2022 benoemd in de graad van onderluitenant van het vliegwezen, met terugwerking inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 juni 2021, en opgenomen in de hoedanigheid van beroepsofficier van niveau B en worden in de hierna vermelde vakrichtingen ingeschreven:

Technieken van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT