Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de NV 'O.K. People' vanaf 18 juni 2008 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken wat betref

Tewerkstelling

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de NV "O.K. People" vanaf 18 juni 2008 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken wat betreft de volgende bijzondere categorie werknemers : betaalde sportbeoefenaars en podiumkunstenaars.

Deze erkenning heeft het nummer W.RE.016.

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de NV "O.K. People" vanaf 18 juni 2008 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening werving en selectie wat betreft de volgende bijzondere categorie werknemers : betaalde sportbeoefenaars en podiumkunstenaars.

Deze erkenning heeft het nummer W.RS.016.

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de NV "O.K. People" vanaf 18 juni 2008 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening uitzendarbeid wat betreft de volgende bijzondere categorie werknemers : betaalde sportbeoefenaars en podiumkunstenaars.

Deze erkenning heeft het nummer W.INT.016.

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de aan de NV "Kantoor voor grafologische studies Marie-Thérèse Christians - Cabinet d'études graphologiques Marie-Thérèse Christians" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening werving en selectie vanaf 26 september 2007 voor onbepaalde duur hernieuwd.

Deze erkenning heeft het nummer W.RS.190.

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de aan de NV "Dip Consulting" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening werving en selectie vanaf 15 november 2007 voor onbepaalde duur hernieuwd.

Deze erkenning heeft het nummer W.RS.191.

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de aan de VZW "Cellule pour l'Emploi et le Développement économique de Gembloux" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening inschakeling vanaf 7 februari 2008 voor onbepaalde duur hernieuwd.

Deze erkenning heeft het nummer W.SI.284.

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de aan de VZW "Cellule pour l'Emploi et le Développement économique de Gembloux" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening baanzoeken vanaf 7 februari 2008 voor onbepaalde duur hernieuwd.

Deze erkenning heeft het nummer W.RE.284.

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de aan de VBA "Ebbinge & Company" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening werving en selectie vanaf 6 maart 2008 voor onbepaalde duur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT