Onderwijs en Vorming Personeel. - Eervol ontslag. - Pensionering Bij besluit van de secretaris-generaal van 1 juli 2011 wordt aan mevrouw Nicole Speleers, met ingang van 1 oktober 20

Personeel. - Eervol ontslag. - Pensionering

Bij besluit van de secretaris-generaal van 1 juli 2011 wordt aan mevrouw Nicole Speleers, met ingang van 1 oktober 2011, eervol ontslag verleend uit haar functie van afdelingshoofd.

De betrokkene is ertoe gemachtigd haar aanspraak op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT