Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt met ingang van 1 september 2002 eervol ontslag uit haar functies van adjunct-adviseur verleend aan Mevr. Katheleen Guns die a

Personeel. - Pensionering

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt met ingang van 1 september 2002 eervol ontslag uit haar functies van adjunct-adviseur verleend aan Mevr. Katheleen Guns die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT