Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag uit zijn functies van directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restit

Personeel. - Pensionering

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag uit zijn functies van directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau verleend aan de heer Delvaux, Francis, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI