Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2007 wordt, met ingang van 1 juni 2008, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Dumont, Jean, die aanspraak

Personeel. - Pensionering

Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2007 wordt, met ingang van 1 juni 2008, eervol ontslag uit zijn functies van attachÈ verleend aan de heer Dumont, Jean, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT