Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 16 februari 2011 wordt, met ingang van 1 augustus 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Buyck, Marc, die aansp

Personeel. - Pensionering

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2011 wordt, met ingang van 1 augustus 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Buyck, Marc, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT