Personeel. - Eervol ontslag. - Pensioen Bij besluit van de secretaris-generaal d.d. 17 november 2005 wordt aan de heer Ludovicus Broothaers met ingang van 1 mei 2006 eervol ontslag verleend uit zijn

Personeel. - Eervol ontslag. - Pensioen

Bij besluit van de secretaris-generaal d.d. 17 november 2005 wordt aan de heer Ludovicus Broothaers met ingang van 1 mei 2006 eervol ontslag verleend uit zijn functie van adjunct van de directeur. Betrokkene is ertoe gemachtigd, met ingang van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT