Personeel. - Ontslag. - Pensioen Bij besluit van de secretaris-generaal d.d. 20 september 2005 wordt aan de heer Joseph Kimpe met ingang van 1 april 2006 ontslag verleend uit zijn functie van ingenie

Personeel. - Ontslag. - Pensioen

Bij besluit van de secretaris-generaal d.d. 20 september 2005 wordt aan de heer Joseph Kimpe met ingang van 1 april 2006 ontslag verleend uit zijn functie van ingenieur.

Betrokkene is ertoe gemachtigd, met ingang van deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT