Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011 wordt de heer Joris Vanseveren met ingang van 1 augustus 2011 eervol ontslag verleend in de klasse A3, met als titel adviseur.

Personeel. - Pensioen

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011 wordt de heer Joris Vanseveren met ingang van 1 augustus 2011 eervol ontslag verleend in de klasse A3, met als titel adviseur.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT