Decreet houdende instemming door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, en met de Slotakte en met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst..., de 21 novembre 2002

Artikel 1. Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2. De Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, en de Slotakte, opgemaakt te Corfou op 24 juni 1994, en het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, ten gevolge van de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Oostenrijk, van de Republiek Finland en van het Koninkrijk Zweden, ondertekend te Brussel op 21 mei 1997, zullen volkomen uitwerking hebben.

Brussel, 21 november 2002.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT