Personeel. - Benoeming Overwegende dat Mevr. Linda Wouters geslaagd is voor het vergelijkend examen voor de betrekking van adjunct van de directeur dat plaatsvond op 23, 25, 26, 27, 29 en 30 april 20

Departement Algemene Zaken en Financien

Personeel. - Benoeming

Overwegende dat Mevr. Linda Wouters geslaagd is voor het vergelijkend examen voor de betrekking van adjunct van de directeur dat plaatsvond op 23, 25, 26, 27, 29 en 30 april 2002;

Overwegende dat betrokkene op de 17de plaats gerangschikt werd;

Overwegende dat de stage van Mevr. Linda Wouters geacht wordt gunstig te zijn bij gebreke aan een tijdige toezending van het eindverslag aan de stagiair en aan de benoemde overheid, wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT