27 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 18 tot 21 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Overwegende dat overvloedige regenval plaatsgevonden heeft op het grondgebied van verschillende gemeenten van 18 tot 21 augustus 2002;

Overwegende dat die natuurverschijnselen met name overstromingen veroorzaakt hebben;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 13 september 2002 betreffende de voormelde natuurverschijnselen;

Overwegende dat de atmosferische neerslag van 18 tot 21 augustus 2002 plaatselijk de drempels van 60 liter per vierkante meter in 24 uur en 30 liter per vierkante meter in 60 minuten overschreden heeft;

Overwegende dat die atmosferische neerslag een uitzonderlijk karakter heeft;

Gelet op de verslagen van de gouverneurs van de betrokken provincies betreffende het belang van de schade veroorzaakt door die overvloedige regenval;

Overwegende dat die overvloedige regenval aanzienlijke schade heeft veroorzaakt waarvan de raming van het globale bedrag hoger ligt dan 1.250.000 euro en de raming van het gemiddelde per gezinsdossier hoger ligt dan 5.000 euro;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 september 2002.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 18 tot 21 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp wordt beperkt tot de gemeenten waarvan de naam hieronder vermeld wordt :

Provincie Antwerpen :

Aartselaar

Provincie Waals-Brabant :

Lasne

Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad :

Anderlecht

Sint-Gillis

Provincie Henegouwen :

Antoing

Les Bons Villers

Provincie Luik :

Awans

Blegny

Hannuit

Jalhay

Theux

Wezet

Provincie Limburg :

Alken

Heusden-Zolder

Maaseik

Peer

Tongeren

Provincie Luxemburg :

Aubange

Bastenaken

Musson

Provincie Oost-Vlaanderen :

Aalst

Assenede

Be...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT