27 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft tussen 25 januari en 28 februari 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Overwegende dat overvloedige regenval plaatsgevonden heeft op het grondgebied van verschillende gemeenten tussen 25 januari en 28 fabruari 2002;

Overwegende dat die natuurverschijnselen met name overstromingen veroorzaakt hebben;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 19 september 2002 betreffende de voormelde natuurverschijnselen;

Overwegende dat de gecumuleerde neerslaghoeveelheid die in de betrokken periode gevallen is een gemiddelde terugkeerperiode heeft die hoger is aan twintig jaar;

Overwegende dat die atmosferische neerslag een uitzonderlijk karakter heeft;

Gelet op de verslagen van de gouverneurs van de betrokken provincies betreffende het belang van de schade veroorzaakt door die overvloedige regenval;

Overwegende dat die overvloedige regenval aanzienlijke schade heeft veroorzaakt waarvan de raming van het globale bedrag hoger ligt dan 1.250.000 euro en de raming van het gemiddelde per gezinsdossier hoger ligt dan 5.000 euro;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 september 2002.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft tussen 25 januari en 28 fabruari 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp wordt beperkt tot de gemeenten waarvan de naam hieronder vermeld wordt :

Provincie Antwerpen :

Arendonk

Balen

Beerse

Bornem

Brecht

Duffel

Essen

Geel

Hove

Kapellen

Laakdal

Meerhout

Ranst

Zoersel

Provincie Waals-Brabant :

Eigenbrakel

Kasteelbrakel

Nijvel

Tubeke

Waterloo

Waver

Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad :

Anderlecht

Provincie Henegouwen :

Aiseau-Presles

Antoing

Beaumont

Beloeil

Binche

Chimay

Erquelinnes

Estaimpuis

Estinnes

Farciennes

Fontaine-l'Evêque

Frasnes-lez-Anvaing

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT