Overplaatsingen via mobiliteit Bij besluit van 18 december 2002 van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Miguel Torres Garcia, adjunct-adviseur bij de Federale Over

Overplaatsingen via mobiliteit

Bij besluit van 18 december 2002 van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Miguel Torres Garcia, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie, met ingang van 1 januari 2003, in dezelfde graad overgeplaatst naar de Hoge Raad voor de Justitie (Frans taalkader) in het kader van de vrijwillige mobiliteit.

Bij besluit van 18 december 2002 van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT