Regie der Gebouwen. - Personeel. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 4 maart 2002, wordt Mevr. Walgraef, Chantal, bestuursassistent bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten

Regie der Gebouwen. - Personeel. - Overplaatsing

Bij ministerieel besluit van 4 maart 2002, wordt Mevr. Walgraef, Chantal, bestuursassistent bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de Militaire Gemeenschap, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van bestuursassistent bij de Regie der Gebouwen, Administratieve en Logistieke Diensten, Dienst Personeel, met ingang van 28 februari 2002.

Overeenkomstig de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT