Overplaatsing via mobiliteit Bij besluit van 24 april 2002 van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Geert Cleemput, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie

Overplaatsing via mobiliteit

Bij besluit van 24 april 2002 van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Geert Cleemput, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie, met ingang van 1 mei 2002 in dezelfde graad overgeplaatst naar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT