Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 26 november 2002 wordt de heer Walter Mille, commandant bij de Afzonderlijke Personeelsformatie, met ingang van 1 december 2002 in de graad van sc

Personeel. - Overplaatsing

Bij koninklijk besluit van 26 november 2002 wordt de heer Walter Mille, commandant bij de Afzonderlijke Personeelsformatie, met ingang van 1 december 2002 in de graad van scheepvaartinspecteur (dek) overgeplaatst naar het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI